Menu:


Wie?

Wie is bij vdln bouwfysica aanspreekbaar? Paul van der Linden, al 45 jaar werkzaam op het terrein van de bouwfysica. Eerst een korte periode bij de Technisch Physische Dienst TNO-TH in Delft en later in dienst van raadgevend ingenieur ir. C.W. van Dorsser n.i., wiens bureau in 1958 is opgericht. Het bureau is onder de naam Van Dorsser raadgevend ingenieursbureau in de loop van de tijd uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande akoestische adviesbureaus van Nederland.
Paul van der Linden

Paul van der Linden (foto 2007)

Het bureau is onder de naam Van Dorsser raadgevend ingenieursbureau uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande akoestische adviesbureaus van Nederland. Nadat het in eerste instantie door het eveneens vooraanstaande constructiebureau D3BN was ingelijfd, is het laatstelijk overgenomen door het advies- en ingenieursbureau DHV.

Na zoveel jaren is het wat moeilijk om het ambt van dienstverlener ineens achter je te laten. Die situatie dreigde toen per 1 november 2007 de pensioen-gerechtigde leeftijd werd bereikt.
Werkzaam zijn op het terrein van de bouwfysica is hoe-dan-ook veel te leuk om er abrupt mee te stoppen. En het is niet alleen leuk om relaties te blijven zien, ook het kunnen leveren van een bijdrage in bouwprocessen is stimulerend. Verschillende relaties die te kennen gaven toch adviezen te willen blijven ontvangen, hebben de aanleiding gegeven tot het voortzetten van advieswerk in eigen beheer, onder de bedrijfsnaam vdln bouwfysica.

Dus, als er projecten zijn waarbij vragen rijzen met betrekking tot akoestiek, geluid in het algemeen, of vragen betreffende andere bouwfysische aspecten als ventilatie, daglicht, warmtehuishouding, vocht of bezonning, laat het gerust weten via het contact/formulier in de contactpagina of middels een telefoongesprek.

Paul van der Linden

vdln bouwfysica
Kratonlaan 61
2761 SJ Zevenhuizen ZH

M: (06) 14 81 22 15
T: (0180) 63 18 37
F: (084) 224 95 89

KvK 24417782