Menu:


Warmtehuishouding

Uit overweging van comfort worden gebouwen thermisch geïsoleerd. Behaaglijkheid wordt door iedereen gewaardeerd. Maar daarnaast levert een goede thermische isolatie een besparing aan energiekosten op. Energie wordt binnen afzienbare tijd schaars als alternatieve energiebronnen op ruime schaal niet voorhanden blijken te zijn. Daarom let de overheid scherp op het gebruik ervan en heeft daartoe regelgeving gegeven, die steeds verder aangescherpt wordt. 
Deenergieprestatievan bouwwerken wordt voorafgaand aan de realisatie ervan getoetst aan de hand van berekeningsmethoden, die in praktijkrichtlijnen zijn vastgelegd (NPR 2917 en NPR 5129, behorend bij de normen NEN 2916 en NEN 5128). 
Om prettig te kunnen wonen en optimaal te kunnen functioneren op de werkplek is een goed thermisch binnenklimaat nodig. Niet te warm in de zomer en niet te koud in de winter en geen hinder van onbehaagelijke luchtstromingen.


thermische isolatie

Voor de thermische isolatie van de opbouw van dit wooncomplex is de vraag eerder hoeveel warmte er in zomerse perioden buiten gehouden kan worden dan wat er in de winter binnen gehouden wordt (ontwerp Neiteler & Sluis).


Temperatuuroverschrijding is een zaak van comfort waarvoor nog geen wettelijke eisen gelden. Er zijn wel normen die aangeven wat acceptabel is. Aan de hand van berekeningen kunnen de normwaarden getoets worden.

De marges waarbinnen een mens zich in het binnenklimaat prettig voelt zijn beperkt. De juiste vochtigheidsgraad speelt daarbij eveneens een belangrijke rol.
In het ontwerpproces kunnen op basis van berekeningen de uitgangspunten gecontroleerd worden en kunnen adviezen voor oplossingen gegeven worden. Ook voor bestaande situaties kunnen zo saneringsmaatregelen vastgesteld worden.

In de beheerssituatie kan in geval van klachten onderzoek gedaan worden door middel van metingen.  Aan de hand daarvan kunnen oorzaken voor de klachten opgespoord worden en zijn oplossingen aan te geven.
De effecten van maatregelen op het binnenklimaat en de kosten ervan kunnen inzichtelijk gemaakt worden.