Menu:


Ventilatie

Dat ventileren binnen gebouwen noodzakelijk is is geen punt van discussie. Om die te garanderen zijn waarborgen vastgelegd in een stelsel van vergunningen. In het vigerende 'Bouwbesluit 2003', een uitvoeringsbesluit van de Woningwet (die overigens evenzeer betrekking heeft op andere bouwwerken dan woningen alleen), wordt aangegeven welke capaciteiten nodig zijn voor een gezond binnenklimaat.
Natuurlijke ventilatie komt in nieuw te bouwen kantoren, maar ook in zorginstellingen en woningen steeds minder vaak voor. Dat is het gevolg van de wens om voor ontwerpen
op een gemakkelijke manier de energiezuinigheidstoets te halen. Daarom wordt er snel op gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW) overgegaan, terwijl natuurlijke ventilatie toch de gezondere vorm van ventileren is. De installaties vervuilen immers en onderhoud is niet altijd gegarandeerd. Bovendien kunnen die installaties snel tot hinder van daarin geproduceerde geluid aanleiding geven en verbruiken die energie. Om te kunnen voldoen aan de regelgeving is natuurlijke ventileren niet uit te sluiten. Met verwarmingssystemen als warmtepompen, blijft natuurlijke ventilatie een mogelijkheid elk ontwerp aan de energiezuinigheidstoets te laten voldoen.