Menu:


Vakgebieden

Bouwfysica bestaat uit een groot aantal vakgebieden, die vaak een onderlinge samenhang hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de wijze van ventileren van een bouwwerk direct invloed op de warmtehuishouding van dat bouwwerk en de geluidwering van een gevel die een hoge geluidsbelasting door externe bronnen kan een directe invloed hebben op de daglichttoetreding in de ruimten van dat bouwwerk.
Een ander voorbeeld is de bezonning van een gebouw en de mate waarin temperatuuroverschrijdingen binnen dat gebouw zullen voorkomen. Die kunnen tevoren door berekening vastgesteld worden.

Voor een aantal bouwfysische aspecten waar vdln bouwfysica zich in hoofdzaak mee bezig houdt, wordt een nadere toelichting gegeven op de pagina's die door aanklikken van het betreffende aspect in het menu aan de linkerzijde van deze pagina zichtbaar gemaakt wordt.