Menu:


Nieuws

Wijziging Bouwbesluit

De wijziging van het Bouwbesluit naar een versie Bouwbesluit 2012 is voorzien per 1 april 2012. Er zijn inhoudelijke wijzigingen voor ondermeer de geluidisolatie. De indices voor luchtgeluid-isolatie Ilu;k en voor contactgeluid-isolatie Ico die nu nog gehanteerd worden, zijn vervangen door respectievelijk het A-gewogen karakteristieke lucht-geluidniveauverschil DnT,A,k en het A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau LnT,A. De eenheden blijven dB’s.

De grenswaarden tussen verblijfsruimten veranderen van respectievelijk 0 dB naar 52 dB voor luchtgeluid en van +5 dB naar 54 dB voor contactgeluid. Dat lijkt wellicht op een enorme verzwaring van de eisen, maar dat is niet het geval. De indices Ilu;k en Ico zijn gewogen waarden en dat zijn de nieuwe eenheden ook. Het verschil is nu dat de weging geheel anders is, waardoor de nieuwe eisen voor velen beter te begrijpen zijn. In beginsel hebben de wijzigingen geen grote gevolgen voor de scheidingsconstructies.