Menu:


Geluidwering

Geluidwering wordt, niet altijd even consequent, onderscheiden van geluidsisolatie. Hoewel beide feitelijk hetzelfde zijn wordt met geluidwering doorgaans de reductie bedoeld van geluid dat door externe bronnen veroorzaakt wordt. Te denken is aan de geluidwering van gevels in verband met lawaai door weg- of railverkeer spoor, dan wel door industrie. Voor alle drie is een uitgebreid stelsel van regelgeving vastgelegd in de Wet geluidhinder.

Voor het vaststellen van maatregelen ten behoeve van de geluidwering kunnen voor bouwplannen tevoren berekenngen gemaakt worden. Ook voor bestaande situaties zijn op die manier saneringsmaatregelen te bepalen.

 

test

Dit multifunctionele centrum met centraal in het gebouw gelegen muziekzalen beheofde niet alleen geluidwering tegen lawaai van buiten, ook aan de geluidsisolatie van de aangrenzende ruimten zijn hoge eisen gesteld en is de geluidemissie naar de omgeving beperkt door een goede geluidsisolatie van het bouwwerk. Bovendien is aandacht gegeven aan de akoestiek van de grote zaal, die voor verschillend gebruik geschikt moest zijn (foto vdln).