Menu:


Geluidsisolatie

Het begrip 'geluidsisolatie' behoeft nauwelijks enige toelichting. Iedereen heeft daar dagelijks mee te maken, vaak juist met juist het gebrek eraan. En dat maakt vaak de hulp van een deskundige wenselijk.

Het bereik van het gehoororgaan, het verschil tussen dat wat nog juist kan worden waargenomen en dat wat de pijngrens overschrijdt, betreft in normale gezonde omstandigheden, uitgedrukt in geluiddruk (N/m2) een factor 100.000.000.000.000. Dat zegt iets over de gevoeligheid van het gehoor.
Om een overzichtelijke presentatie te bevorderen wordt een logaritmische maat gehanteerd, de Bel ofwel de deciBel (dB). Daarin wordt ook geluidsisolatie uitgedrukt, want ook geluidsisolatie is een verhoudingsmaat.
Geluidsisolatie is feitelijk een materiaaleigenschap, gedefinieerd als het verschil tussen de intensiteiten van het invallende geluid en het doorgelaten geluid.

laboratorium

In deze laboratoriumopstelling kan, doordat flankerende geluidoverdracht uitgesloten is, geluidsisolatie van bijvoorbeeld gevelelementen als beglazingen of panelen gemeten worden (foto vdln).


Het niveau dat we waarnemen van de doorgelaten geluiddruk wordt mede bepaald door de eigenschappen van de ruimte waarin men zich bevindt. De hoeveelheid geluidsabsorptie in en het volume van die ruimte hebben eveneens invloed. Hoe meer geluidsabsorberend materiaal en hoe groter de ruimte hoe lager de geluidintensiteit, die uiteindelijk de geluidsreductie bepaald. Maar daarbij speelt ook de geluidoverdracht via flankerende gebouwdelen (gevels, vloeren daken) een belangrijke rol. De geluidsisolatie tussen ruimten mag daarom nooit alleen op de eigenschappen van de direct scheidende constructie beoordeeld worden. Die is vrijwel nooit alleen bepalend voor de geluidsreductie tussen ruimten onderling.