Menu:


Daglicht

Voldoende daglicht is essentieel voor het functioneren van mensen. Te weinig daglicht kan tot stress, slapeloosheid en concentratie verlies leiden. Onze biologische klok is gevoelig voor daglicht.

Toetreding van daglicht in woningen en gebouwen is daarom gewaarborgd in wettelijke regelgeving. Ten behoeve van bouwplannen kunnen daarvoor berekeningen gemaakt worden die tot adviezen zullen leiden. Daarbij dient ook de beperking van belemmeringen te worden beschouwd.

In werkruimten wordt de vereiste hoeveelheid licht op de werkplek bepaald door de activiteit of de werkzamheden die daar verricht moeten worden. Daarvoor is meestal de toepassing of ondersteuning van kunstlicht noodzakelijk

Daglicht is nodig maar kan voor bepaalde werkzaamheden hinderlijk zijn bijvoorbeeld voor het werken met een beeldscherm. Door in het ontwerp hiermee rekening te houden kan een goede werkplek worden gemaakt.