Menu:


Bezonning

Aan de mate van bezonning of beschaduwing worden geen wettelijke eisen gesteld. Toch kan het nuttig zijn om die voor nieuwbouwplannen te onderzoeken. Voor het bouwplan en zeker ook voor bestaande bebouwing in de omgeving. Daarvan zijn immers in verband met te verwachten vermindering van zontoetreding bezwaren te verwachten tegen de bouwplannen.

 

schaduw
Die boom had voor de beschaduwing niet gesnoeid behoeven te worden. De schaduw wordt toch al door de omliggende bebouwing veroorzaakt. In welke mate zal dat ook in de zomer het geval zijn? (foto vdln)


Hoewel er dus geen wettelijke eisen zijn met betrekking tot wat toelaatbaar is, zijn er wel normen die aangeven wat acceptabel kan zijn. De uitkomst van onderzoek kan overigens ook aangeven dat veel minder 'beschaduwing' zal ontstaan dan verwacht. De uitkomsten van onderzoek kunnen gevisualiseerd worden, waarmee de resultaten, vooral voor niet deskundigen beter inzichtelijk gemaakt worden.