Menu:


Akoestiek

Akoestiek kan gedefinieerd worden als 'de beleving van geluid in een ruimte'. Besloten of open. Vaak wordt akoestiek beschouwd als iets waarop invloed kan worden uitgeoefend. Omdat dit in de vrije ruimte vaak in beperkte mate mogelijk is, heeft akoestiek doorgaans betrekking op omsloten ruimten. Daarbij wordt gedacht aan ruimten die in het bijzonder bestemd zijn om geluid te 'horen' zoals in concertzalen en studio's. Maar ook in 'gewone' werkomgevingen is akoestiek een belangrijke factor.

zaalakoestiek 

Hiermee wordt akoestiek het meest geassocieerd: muziek, voordracht, het ultime beleven van 'gewenste' geluidsignalen (foto vdln). 


Met name het laatste, maar ook en misschien wel in dezelfde mate, maakt ons klimaat zulke theaters voor ons niet bruikbaar en zijn die slechts voorbehouden aan meer idyllische oorden. Akoestiek heeft voor ons meer te maken met besloten ruimten.
Voor de klank van muziek en voor de mate van spraakverstaanbaarheid van voordrachten zijn verschillende aspecten van belang. In kleinere ruimten als bijvoorbeeld leslokalen en vergaderruimten is de nagalmtijd de belangrijkste parameter. Die wordt bepaald door de hoeveelheid geluidsabsorptie in de ruimte. Voor zowel spraak als voor muziek kan het vaak voor de uitvoerenden heel vervelend zijn als daarvan teveel in de ruimte aanwezig is. Er moet rekening gehouden worden met de absorptie die vaak in ruime mate door publiek wordt ingebracht.

absorptie
Ook door de inrichting, bijvoorbeeld door beklede stoelen, wordt absorptie ingebracht (foto DHV).


Het aanbrengen van veel geluidabsorberend materiaal verlaagd de geluidsniveaus in de ruimte. Maar voor 'aangrenzende ruimten' treft dat vaak geen doel. Niet alleen heeft die absoptie namelijk niet alleen een zeer beperkte invloed op de geluidsisolatie, de verlaging in de ruimte zelf kan doorgaans gemakkelijk teniet gedaan worden door het beschikbare vermogen van elektrische versterking. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan disco- en spinningruimten.

Veel geluidsabsorptie heeft vrijwel ook geen betekenins voor bijvoorbeeld het onderdrukken van hinder door geluidbronnen in de ruimte waarin men zich bevindt, met name indien die herkenbare informatie bevat (spraak, telefoon). Het geluid van zulke bronnen wordt niet alleen gereduceerd. Ook het achtergrondgeluidsniveau, dat juist een maskerend effect kan hebben wordt erdoor verlaagd. Bronnen die dichterbij zijn kunnen daardoor zelfs hinderlijker worden.
Het is fysisch niet mogelijk zoveel absorptie in een besloten ruimte aan te brengen, dat beide 'onhoorbaar' gemaakt kunnen worden. Denk daarbij aan de vrije ruimte buiten.